• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej
Gmina

W gminie inwestycja goni inwestycję

23 maja 2023r.

Budowa energooszczędnego oświetlenia na os. Zielone Wzgórza w Słubicach, ścieżki rowerowej i drogi przy ul. Szkolnej w Kunowicach czy parkingu przy cmentarzu – to tylko kilka przykładów realizowanych obecnie inwestycji.

– Sporo się u nas dzieje, bo też spory jest tegoroczny budżet przeznaczony na inwestycje – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak i przypomina, że jest to ponad 31 mln zł.

Na osiedlu Zielone Wzgórza, firma Light On z Warszawy, która wygrała przetarg na budowę energooszczędnego oświetlenia, postawi tam w sumie 105 lamp. Prace mają potrwać do końca września. Oświetlone zostanie też całe osiedle Widok w Kunowicach. Tam stanie 148 lamp. Gmina już ogłosiła przetarg i jak wszystko dobrze pójdzie, w końcówce roku także to osiedle będą oświetlały energooszczędne lampy.

W Drzecinie będzie boisko!

Do końca roku ma też zostać wykonana termomodernizacja przedszkola samorządowego Jarzębinka w Słubicach. W ramach zadania wykonane zostanie: ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych z magazynem energii i częściowa wymiana stolarki drzwiowej. W końcówce maja ogłoszony został przetarg na wykonanie robót. Koszt nie jest jeszcze znany, ale gmina zamierza ubiegać się o kredyt z premią termomodernizacyjną.
– W ostatnim czasie ukończona została także dokumentacja projektowa na budowę boiska w Drzecinie wraz z trybunami i oświetleniem – informuje burmistrz Mariusz Olejniczak. – Będzie to wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach ok. 30 metrów na 20 m. Powstanie w miejscu, w którym istniało wcześniej, ale obecnie nie nadaje się do użytku.

To się właśnie dzieje…

Aktualnie w gminie trwa też kilka innych inwestycji. Prowadzone są m.in. prace na drugim odcinku ul. Kopernika w Słubicach. Powstała już nowa nawierzchnia drogi oraz wyniesione przejście – skrzyżowanie ul. Kopernika z ul. Chopina. Do wykonania zostały zatoki postojowe. Obecnie firma budowlana pracuje na wysokości targowiska miejskiego. – W ramach tego zadania przebudowana zostanie cała konstrukcja drogi, powstanie kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną chodniki oraz powstaną zatoki postojowe dla samochodów, a wartość umowy to ponad 7,5 mln zł – mówi burmistrz i przypomina, że gmina na przebudowę tego odcinka ul. Kopernika uzyskała dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości ponad 4, 7 mln zł. Prace mają się zakończyć najpóźniej w grudniu 2023 r.
Ciężki sprzęt widać też na ul. Szkolnej w Kunowicach. Zbudowano tam już asfaltową ścieżkę rowerową o długości 1 km, a teraz budowana jest asfaltowa droga i przebudowane zostaną wjazdy na posesje. Wartość umowy to ponad 2, 4 mln zł. Na ten cel gmina uzyskała blisko 1,5 mln zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja stanowi ponad 63 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Prace mają potrwać do końca czerwca.
Na ukończeniu jest też przebudowa parku przy al. Niepodległości w Słubicach. – Z powodu tego, że producent nie wywiązał się z terminu dostawy niektórych sprzętów, mamy niestety poślizg na tej budowie – mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. – Już dziś mogę jednak zapewnić, że jesteśmy na finiszu i wkrótce dzieci i całe rodziny będą mogły korzystać z nowego miejsca do zabawy i rekreacji – dodaje burmistrz. Na terenie parku powstało kilka stref, gdzie łącznie zamontowano kilkadziesiąt urządzeń zabawowych dla różnych grup wiekowych, w tym także dla dzieci z niepełnosprawnościami. Stanęły tam też m.in. wiata i ławki, toaleta publiczna, zbudowano tor dla rolkarzy i alejki spacerowe o specjalnej przepuszczającej wodę nawierzchni. Obecnie trwają prace związane z układaniem bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach do zabaw. Na budowę parku gmina przeznaczyła 6,6 mln zł. Po wielu perturbacjach związanych z niesolidnym wykonawcą gmina kontynuuje też budowę wieży widokowej koło stadionu. Obecnie trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach znajdujących się w przyziemiu wieży, gdzie znajdować się będą toalety oraz pomieszczenie techniczne. W sąsiedztwie powstaje też parking dla samochodów osobowych o nawierzchni przepuszczającej wodę, gdzie będzie można zaparkować 44 samochody (3 miejsca przeznaczono dla osób niepełnosprawnych). W ramach tej inwestycji powstanie też galeria widokowa na wieży wraz z dwoma tarasami, wykonana zostanie iluminacja wieży wraz z napisem SŁUBICE, w sąsiedztwie powstanie plac zabaw oraz wiaty piknikowe. Dokończona zostanie też ścieżka prowadząca od parkingu przy cmentarzu do wieży. Umowa przewiduje, że prace, za kwotę 5,7 mln zł, zostaną ukończone w październiku 2023 r.
Projektowana jest już też 4-kilometrowa droga asfaltowej od ul. Sportowej do Drzecina, przy której powstanie ścieżka rowerowa. Połączy się ona z wybudowaną właśnie drogą rowerową od ul. Szkolnej w kierunku Drzecina. Wartość umowy to blisko 7,4 mln zł, a planowany termin realizacji zadania – luty 2024 r. Na tę inwestycję gmina też uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 4,7 mln zł z programu Polski Ład.

…a to przez nami

– Przygotowujemy się też do przebudowy ul. Witosa w Słubicach – zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak. Przetarg został już ogłoszony. – W ramach zadania planujemy kompleksową przebudowę drogi wraz z przebudową przepustu na środku odcinka drogi, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, przebudowę chodników i wjazdów na posesje – wylicza burmistrz. Podkreśla, że na to zadanie gmina też uzyskała dofinansowanie – ponad 1,9 mln zł z Polskiego Ładu. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację inwestycji. Ponadto gmina zamierza przeznaczyć 1,2 mln zł na modernizację swoich dróg i prace brukarskie na terenie miasta. Przygotowywany jest już przetarg.