• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi ulicy Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika – Etap I

18 sierpnia 2022r.

Zadanie pn. “Przebudowa drogi ulicy Kopernika w Słubicach wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika – Etap I
zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

wartość inwestycji: 5 198 651,29 zł

wartość dofinansowania: 2 116 343,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Kopernika w Słubicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację (remont) skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kopernika. Inwestycja obejmuje w szczególności: modernizację (remont) ulicy na odcinku od 0km+0 do 0km+056 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza(koszt niekwalifikowany zadania), przebudowę ulicy na pozostałym odcinku, tj. od 0km+056 do 056+400 (koszt kwalifikowany), przebudowę jezdni wraz z podbudową, przebudowę chodników z kostki betonowej o zmiennej szerokości dopasowanej do przestrzeni między posesjami a jezdnią, przebudowę istniejących zjazdów, odwodnienie-kanalizację deszczową, wykonanie nowego oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Inwestycja została podzielona na 2 etapy realizacji:
– ETAP 1 – od km0+056 do km056+400 (od ul. Mickiewicza) – realizacja w 2022 r.
– ETAP 2 – od km0+400 do km0+836 (do ul. Szczecińskiej) – realizacja w 2022/2023 r.

Umowa na realizację Etapu I została podpisana w lutym 2022 r., termin realizacji zadania do 8.10.2022 r. Wykonawcą jest EUROKOP INVEST SP. Z O.O., z siedzibą ul. Żurawia 12, 69-100 Słubice.
Wartość umowy z wykonawcą robót to 5 116 651,29 zł