• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej

Położenie i historia

Miasto położone na granicy polsko – niemieckiej , w zachodniej części województwa lubuskiego , na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych (węzeł dróg nr 29,31,137, autostrada A2). Obsługę ruchu transgranicznego zapewniają trzy przejścia graniczne na terenie gminy.

W Słubicach – /ruch osobowy/, w Kunowicach – /ruch kolejowy/, w Świecku- /ruch osobowy i towarowy – Terminal Towarowych Odpraw Celnych/. Funkcjonuje tu Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Miasto o pow. 19,2 km2 liczy ok. 20 tys. mieszkańców.
Słubice pełnią dziś rolę miasta granicznego między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec. Przygraniczne położenie sprawia, że w mieście dominują usługi związane z turystyką, obsługą ruchu granicznego, handlem , drobnym rzemiosłem.

W mieście znajdują się 2 bazary. Słubice jako samodzielne miasto istnieją od 1945 roku.

Pierwszą pisemną wzmiankę o terenach położonych na prawym brzegu Odry zawiera akt z 1253 roku, nadający Frankfurtowi (O) prawa miejskie. W dokumencie tym zanotowano, że wójt Frankfurtu(O) ma korzystać z takich samych praw także i w miejscu położonym na drugim brzegu Odry, zwanym Zliwitz.
Do 1945r. dzisiejsze Słubice były prawobrzeżną dzielnicą Frankfurtu (O) zwaną Dammvorstadt. Nazwę Słubice nadano jej po II wojnie światowej, gdy prawobrzeżne przedmieście Frankfurtu znalazło się w granicach Polski. W końcu 1939 roku mieszkało tutaj 15600 osób. W trakcie działań wojennych 30% substancji miejskiej uległo zniszczeniu (w mieście przeważa typowa zabudowa miejska z końca XIX i pocz. XX w.).

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku zaczęto tworzyć polską administrację, miasto wybrano na siedzibę powiatu rzepińskiego, który kilka lat później przekształcono w powiat słubicki. Istniał on do 1975 r. kiedy to utworzono w Słubicach wspólną radę dla miasta i przyległej doń wiejskiej gminy.
Po zmianach ustrojowych w 1990r. Słubice zaczęły się wspaniale rozwijać. Miasto zyskało nowe piękne oblicze. Po 1 stycznia 1999r. kiedy to zmianie uległa administracyjna i gospodarcza mapa kraju, Słubice znalazły się w granicach powiatu słubickiego. Wolność gospodarcza, samorząd lokalny i demokracja to czynniki , które dynamizują rozwój miasta. W mieście jest wiele placówek i instytucji związanych z odprawą graniczną, ruchem międzynarodowym i spedycją.
Dobrze układa się współpraca z sąsiedzkim Frankfurtem (O), której wynikiem ma być stworzenie ośrodka transgranicznego, ze wspólnym programem społecznym i gospodarczym. Po zjednoczeniu Niemiec, w kwietniu 1991 r., nastąpiło ożywienie gospodarcze, spowodowane wzrastającym napływem turystów z Niemiec. (Przez most graniczny w Słubicach przechodzi i przejeżdża rocznie ok. 11mln. osób i ok. 3 mln. samochodów osobowych).
W 1993r. podpisano stosowne porozumienie, które stało się zaczątkiem intensywnej współpracy obu miast. Współdziałanie samorządów obejmuje gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, oświatę, kulturę sport i turystykę.
Oba miasta wspierają rozwój Uniwersytetu Europejskiego “Viadrina” i Collegium Polonicum w Słubicach, koordynują działania na rzecz Euroregionu “Pro Europa Viadrina”, realizują program Strategia Frankfurt (O) – Słubice 2003″. Koncepcja struktury przestrzennej obu miast stała się podstawą dalszego rozwoju infrastrukturalnego każdego z nich.
Współpraca z Frankfurtem (O) oraz działania na rzecz propagowania myśli europejskiej i integracji z Europą wyróżnione zostały przez Parlament Europejski – Dyplomem Europejskim ( 1993), Honorową Flagą Europejską (1994) i Plakietą Europy (1999).

Organizowane corocznie Miejskie Święto Hanzy jest przykładem szerokiej działalności kulturalnej . Animatorem życia kulturalnego w mieście jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. W SMOKu wydawana jest “Gazeta Słubicka”, działa Galeria “OKNO”.

Słubice, położone są w regionie o wspaniałych walorach przyrodniczych, są atrakcyjnym miejscem dla turystów. Gminę otaczają rozległe kompleksy leśne Puszczy Rzepińskiej. Rzeki i jeziora zachęcają do uprawiania sportów wodnych. Wspaniałe warunki znajdą tu amatorzy żeglarstwa, windsurfingu i kajakarstwa. W Słubicach istnieją dobre warunki do uprawiania sportu. Znajduje się tu historyczny stadion Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, boiska, korty tenisowe, basen.

Gmina przywiązuje też dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. W 1993 oddano do użytku wysypisko odpadów komunalnych, w 1996 zakończono budowę oczyszczalni ścieków, w 1998 oddano do użytku stację uzdatniania wody. 

W 1996 roku, w czerwcu ukazało się pierwsze, obszerne opracowanie monograficzne Słubice 1945-1995.

Ogólna charakterystyka regionu

Podział administracyjny:

Wśród 16 nowych regionów Lubuskie jest jednym z dwóch, w których funkcję ośrodków stołecznych (stolic) pełnią dwa miasta: Zielona Góra – z siedzibą władz samorządowych (Sejmik Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski) oraz Gorzów Wielkopolski – z siedzibą administracji rządowej (Urząd Wojewody i dominująca część podległych Wojewodzie administracji). Strukturę administracyjną województwa lubuskiego tworzą 83 gminy wchodzące w skład 13 powiatów – w tym 11 ziemskich i dwóch grodzkich (Gorzów Wlkp. i Zielona Góra).

    Położenie i obszar:
    Leżące w środkowo – zachodniej części Polski województwo lubuskie graniczy:
    – na północy – z województwem zachodniopomorskim
    – na wschodzie – z województwem wielkopolskim
    – na południu – z województwem dolnośląskim

Od zachodu natomiast, przylega do granicy państwowej z Niemcami, sąsiadując bezpośrednio z Krajem Związkowym Brandenburgią oraz w południowym odcinku granicy z Wolnym Krajem Związkowym Saksonią.
Lubuski odcinek polsko- niemieckiej granicy
wynosi 203 km.
Powierzchnia regionu wynosi 13 984 km2,
co stanowi 4,5% obszaru Polski.

    Ludność:    Ukształtowanie powierzchni i klimat:


Lubuskie – choć położone na Niżu Środkowoeuropejskim, ma urozmaiconą rzeźbę terenu. Różnice wysokości sięgają tu ponad 200 m.
Najwyżej wzniesione są okolice Łagowa (227 m n.p.m.). Natomiast dno rzeki Odry poniżej Kostrzyna leży zaledwie 10 m n.p.m. Klimat tu panujący ma charakter przejściowy – pomiędzy klimatami kontynentalnym a oceanicznym. Średnie roczne temperatury oscylują w granicach + 8 C i należą do najwyższych w kraju. Najcieplej jest w rejonie Słubic. Duże nasłonecznienie okolic tego miasta przyczyniło się do nazwania go polskim biegunem ciepła. Liczba dni mroźnych, gdy temperatura spada poniżej 0 C, jest w tym województwie znacznie mniejsza niż w innych regionach kraju. Łagodny, cieplejszy i bardziej wilgotny niż na pozostałych obszarach kraju klimat powoduje, że okres wegetacyjny roślin jest tu dłuższy niż w centralnej Polsce.

    Zasoby wód:

Województwo, wpisane w obszar pojezierzy i nizin, dysponuje bardzo dużymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. Przez region przepływają: Odra, Warta, Noteć, Bóbr, Nysa Łużycka, Obra i inne mniejsze rzeki. Główna os hydrograficzną stanowi rzeka Odra, która na całej swej długości w obrębie województwa zasilana jest licznymi dopływami; największe z nich to Warta, Bóbr, Nysa Łużycka, Obrzyca.


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

Informujemy, że w wydziale USCiSO obowiązuje system kolejkowy. Bilety można pobrać bezpośrednio w biletomacie w poniedziałki,wtorki,czwartki i piątki w godz. 8:00-13:00 oraz w środę10:00-15:00 do ich wyczerpania, lub po uprzedniej rezerwacji wizyty przez stronę: https://bezkolejki.eu/umslubice
Więcej informacji w tym artykule.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ