• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej

Nasi honorowi obywatele i ambasadorowie

Honorowi Obywatele Słubic

 • † Stefan Chmielewski, jeden z pierwszych mieszkańców miasta, który zakładał w Słubicach polską administrację. Społecznik, wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Słubic w 2005 roku. Urodził się w 1921 roku w Łodzi, skąd przyjechał w 1945 roku do Słubic. Został delegowany przez pełnomocnika Okręgu Pomorze Zachodnie do organizacji administracji państwowej w obwodzie Frankfurt nad Odrą (Słubice) – West- Sternberg (Rzepin). Jako znawca administracji był odpowiedzialny za organizację władzy cywilnej na Ziemiach Odzyskanych. W czasie prowadzenia wydziału wojskowości był odpowiedzialny za zadania związane z rozminowywaniem terenu wokół Słubic, a także przeprowadzeniem ekshumacji tymczasowych cmentarzy wojennych na terenie całego powiatu z przemieszczeniem an wyznaczone cmentarze w Cybince i Rzepinie. Do 1981 roku kierował Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słubicach, a także pracami na rzecz odbudowy osiedla tzw. Małej Moskwy. Uczestniczył w tworzeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Miał swój niemały wkład w porozumienie z ówczesną Niemiecką Republika Demokratyczną  w dostawie gazu przewodowego do Słubic oraz wody pitnej w początkowym okresie powojennym. Odpowiadał też za porządkowanie miasta ze zniszczeń wojennych i rekultywację terenów porozbiórkowych. Jego dokumenty źródłowe stanowiły podstawę do spisania w Monografii Słubic początków dziejów administracji na terenie gminy. Za 35-letnią pracę na rzecz Słubic i regionu odznaczony był dwukrotnie orderem X i XXXV-lecia pracy w administracji  oraz medalem „Rodta”.

   

 • Stanisław Ciecierski, burmistrz Słubic w latach 1998-2002.  Uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Słubic pośmiertnie w 2006 roku. Urodził się w 1940 roku,  historyk , w II kadencji samorządu ( 1994-1998) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach, w kolejnej kadencji ponownie obdarzony zaufaniem mieszkańców zdobył mandat radnego, po czym został powołany na Burmistrza Słubic.

 

 • Łukasz Fabiański,  bramkarz reprezentacji Polski, który swoją przygodę z piłką rozpoczął w Słubicach, skąd pochodzi. Grał w juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Obecnie zawodnik w angielskim klubie West Ham United F.C. Uczestnik Mistrzostw Świata 2006, 2018 i Mistrzostw Europy 2008, 2016. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymał w 2018 roku. Wcześniej, w 2006 roku, Rada Miejska w Słubicach uhonorowała go również tytułem Ambasadora Słubic.

 

 • prof. Jerzy Fedorowski, paleontolog, geolog, w latach 1990-1996 rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym okresie kontynuował rozbudowę Collegium Polonicum w Słubicach, którego był współzałożycielem. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Rada Miejska w Słubicach przyznała J. Fedorowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Słubic w 2005 roku.

 

 • Zofia Góras, zakonnica  ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, która przez wiele lat służyła w parafii pw. NMP Królowej Polski w Słubicach, prowadząc działalność charytatywną. Z jej inicjatywy powstał zespół charytatywny, a osoby tam działające do dziś niosą pomoc i sprawują opiekę nad starszymi, chorymi, mieszkańcami, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Wiele czasu poświęcała także dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią, rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej i osobom, które były niezdolne zapewnić swoim dzieciom prawidłową opiekę. Tytuł otrzymała w 2001 roku.

 

 • prof. Stefan Jurga, fizyk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996- 2002. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórca sieci ośrodków zamiejscowych UAM. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymał  w 2005 roku, za swoje zaangażowanie w rozwój Collegium Polonicum. 

 

 • prof. Stanisław Lorenc, geolog,badacz dna oceanicznego i inicjator polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008. Pełnił funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008) i Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008). Kontynuował dzieło poprzedników w rozbudowie UAM w Poznaniu oraz w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile. Za wkład w rozwój Collegium Polonicum w 2005 roku został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Słubic.

 

 • Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III RP, współtwórca i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Do połowy lat 50. działacz Stowarzyszenia Pax, poseł, a od 2010 do 2013 doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego. Laureat Nagrody Viadriny w 2009 roku, przyznanej przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą za wkład w polsko-niemieckie pojednanie. Rok później Rada Miejska nadała T. Mazowieckiemu tytuł Honorowego Obywatela Słubic. W Słubicach, na ścianie restauracji przy placu Przyjaźni, znajduje się tablica upamiętniająca spotkanie w tym miejscu – 8 listopada 1990 roku – ówczesnego premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, którzy m.in. w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą omawiali ostateczny kształt porozumienia otwierającego drogę do Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. 

 

 • † Krystyna Moczydłowska, społeczniczka, przez 18 lat była prezeską słubickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Udzielała się także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, zasiadając w społecznej radzie ds. osób niepełnosprawnych. Odznaczona przez Zarząd Główny w Warszawie Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem. Powtarzała, jak ważne jest, żeby osoby niepełnosprawne wyszły z domów, które są często ich samotniami. – A samotność w chorobie jest najgorsza – podkreślała. Dlatego organizowała festyny, spotkania przy kawie, zarażając innych swoją energią. Głosami mieszkańców w 2011 roku wygrała, w powiecie słubickim, plebiscyt „Lubuszanin Roku” organizowany przez Gazetę Lubuską. Tytułem Honorowy Obywatel Słubic  została uhonorowana pośmiertnie w 2014 roku.

 

 • Martin Patzelt, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą w latach 2002-2010, który współpracę polsko-niemiecką uczynił priorytetem swoich działań. Był m.in. wielkim zwolennikiem uruchomienia transgranicznej komunikacji publicznej między Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Tytuł otrzymał w 2010 roku.

 

 • prof. Waldemar Pfeiffer,  profesor zwyczajny nauk filologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1991-1995 pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej ds.Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach. Pomysłodawca, założyciel i pierwszy dyrektor naukowy CP. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymał w 2005 roku.

 

 • Henryk Rączkowski, Kapitan Żeglugi Wielkiej, przez 20 lat przewodniczył słubickiemu oddziałowi Polskiego Związku Niewidomych, w 1999 roku współtworzył Polsko-Niemiecką Akademię Seniorów, jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie w Europie z obszaru kształcenia w okresie trzeciego wieku. Przez wiele lat H. Rączkowski był prezesem Akademii. Wielokrotnie nagradzany za swoje zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

 

 • Weronika Sebastianowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, ps. „Różyczka”. Żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Uczestniczka narodowego powstania antykomunistycznego w latach 1944-53. Żołnierz Niezłomny, ofiara represji stalinowskich, sybiraczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, odznaczona Orderem Odrodzenia Polski.  W 2012 powstał film dokumentalny “Pani Weronika i jej chłopcy”, Artura Pilarczyka i słubiczanina Mariusza Konopki, opowiadający historię Weroniki Sebastianowicz. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymała w 2012 roku.

 

 • prof. Jerzy Siepak, profesor zwyczajny nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1995 pełnomocnik rektora UAM w Collegium Polonicum w Słubicach. Ekspert Polskiej Izby Ekologii. Tytuł Honorowego Obywatela Słubic otrzymał w 2005 roku.

 

 • prof. Gesine Schwan,   w  latach 1999-2008 prezydent  Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dzięki niej Słubice poznali tak znani ludzie kultury i polityki jak Guenter Grass, Hrabina Doenhoff, Bronisław Geremek czy Karl Dedecius. Mocno wspierała rozwój Collegium Polonicum w Słubicach. Była członkiem Rady Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum oraz pełnomocnikiem rządu niemieckiego ds. stosunków z Polską. Dwukrotnie, w 2004 i 2009 roku, ubiegała się o prezydenturę Niemiec. Zanim podjęła się kierowania frankfurckim uniwersytetem wykładała w Berlinie nauki polityczne i filozofię. Była też wykładowczynią na kilku uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych.  Ogromnie zaangażowana społecznie. Wyniosła to z domu rodzinnego. Za czasów nazizmu jej rodzice działali w protestanckim i socjalistycznym ruchu oporu. W ostatnim roku wojny ukrywali żydowską dziewczynkę. G. Schwan została wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Słubic w 2008 roku.  

 

 • Stanisław Wachowiak, kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nazywany jednym z ojców Collegium Polonicum, wspólnej placówki naukowo-dydaktycznej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.  To między innymi dzięki niemu, w 1998 roku otwarto budynek główny Collegium Polonicum, co sprawiło, że Słubice stały się najmniejszym miastem uniwersyteckim w Europie, przyciągającym studentów z całego świata, a w miejscu, gdzie dawniej stały koszary wybudowano nowoczesne akademiki . Tytuł Honorowego Obywatela Słubic Rada Miejska przyznała St. Wachowiakowi w 2017 roku.

 

Ambasadorowie Słubic

 

Paweł Czapiewski,  lekkoatleta, który w trakcie swojej kariery reprezentował klub Lubusz Słubice. Medalista mistrzostw świata i halowy mistrz Europy. Największe sukcesy odnosił w biegu na 800 m. Na Mistrzostwach Świata w Edmonton (2001 rok) zajął trzecie miejsce na tym dystansie. Jest 3-krotnym halowym mistrzem Polski w biegu na 800 m.Rada Miejska przyznała mu tytuł Ambasadora Słubic w 2005 roku. 

 

Łukasz Fabiański, bramkarz reprezentacji Polski, który swoją przygodę z piłką rozpoczął w Słubicach, skąd pochodzi. Grał w juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Obecnie zawodnik w angielskim klubie West Ham United F.C. Uczestnik Mistrzostw Świata 2006, 2018 i Mistrzostw Europy 2008, 2016. Rada Miejska przyznała mu tytuł Ambasadora Słubic w 2006 roku. 

 

Ks. Andrzej Girej, ukończył Seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paulo w Krakowie. Przez 9 lat proboszcz parafii p.w. NMP Królowej Polski w Słubicach. Dzięki jego staraniom parafia wzbogaciła się o relikwie św. Faustyny, św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II.Przyczynił się do powstania hospicjum domowego św. Wincentego a’Paulo. Rada Miejska przyznała mu tytuł Ambasadora Słubic w 2014 roku. 

 

Grupa Odyseusze oraz jej trenerzy. Trenerzy: Katarzyna Lica, Andżelika Szczerbo, Odyseusze: Justyna Stankiewicz, Patrycja Wydmańska, Justyna Wydmańska, Mateusz Fiszer, Weronika Chrostowska, Karolina Bechcińska. Grupa zdobyła tytuł mistrza świata w Odysei Umysłów.  Odyseja Umysłów to program edukacyjny. Przywędrował do Polski ponad 20 lat temu dzięki prof. Józefie Sołowiej, psycholog twórczości z Uniwersytetu Gdańskiego. Zachwyciło ją, że Odyseja uczy zmieniać utarte ścieżki myślenia, a przekonuje, że jedyną barierą, która nas naprawdę ogranicza jest nasza własna wyobraźnia. Na tym Odyseję oparł jej twórca Sam Micklus. Co roku bierze w niej udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Słubicka grupa za udział w finale Odysei została uhonorowana tytułem Ambasador Słubic w 2008 roku.

 

Klaus Baldauf, pracownik Urzędu Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą, pełnomocnik ds. współpracy zagranicznej, zajmujący się m.in. rozwijaniem kontaktów z miastami partnerskimi, wśród których są Słubice. Rada Miejska przyznała mu tytuł Ambasadora Słubic w 2010 roku.

 

Bettina Horn, wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą, odpowiedzialna przede wszystkim za kontakty międzynarodowe. Zaangażowana we współpracę pomiędzy Słubicami i Frankfurtem. Poprzez swoje codzienne działania, jak również uczestnictwo w różnorodnych konferencjach i spotkaniach promowała gminę Słubice popularyzując dobrosąsiedzkie kontakty. Rada Miejska przyznała jej tytuł Ambasadora Słubic w 2010 roku. 

 

Michael Kurzwelly, artysta plastyk, twórca i obywatel Słubfurtu, współtwórca Nowej Ameriki. M. Kurzwelly studiował malarstwo na Uniwersytecie Alanus w Alfter. Po studiach zamieszkał w Poznaniu, gdzie założył Międzynarodowe Centrum Sztuki. Od 1998 roku mieszka we Frankfurcie nad Odrą. Zwrócił na siebie międzynarodową uwagę dzięki projektowi Słubfurt, który realizuje od 1999 r. , u podstaw którego leży przekonanie artysty, że Słubice i Frankfurt to wspólne miasto „na granicy dwóch nieistniejących krajów”. W  latach 2004-2018 wykładał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. M. Kurzwelly jest członkiem Międzynarodowej Rady Artystów. Tytułem Ambasadora Słubic został wyróżniony w 2010 roku.

 

Marcin Kiedrowicz, pomysłodawca i współtwórca portalu internetowego  Słubice24.pl, który działa od 2006 roku. Dla wielu internautów, nie tylko ze Słubic i sąsiedniego Frankfurtu nad Odrą, jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o mieście. Portal od wielu lat wspiera i promuje wiele lokalnych inicjatyw i projektów. Portal pełni m.in. ważną funkcję społeczną. Na stronie umieszczane są komunikaty urzędowe, policyjne, informacje praktyczne przydatne mieszkańcom. Jest też medium, które porusza ważne tematy społeczne, polityczne, gospodarcze, związane z kulturą i sportem. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2014 roku.

 

Torsten Kleefeld, dyrektor Karl-Liebknecht-Gymnasium we Frankfurcie nad Odrą, które realizuje polsko-niemieckie projekty edukacyjne. Szkoła kierowana przez Torstena Kleefelda, do której chodzą wspólnie Polacy i Niemcy, to szczególne miejsce kształcenia europejskich postaw, nauki ukierunkowanej na poznanie języka sąsiada i jego kultury. Od przeszło 25 lat młodzi ludzie, dzięki staraniom polskich i niemieckich nauczycieli pracujących w Gimnazjum im. Karola Liebknechta, przy wsparciu polskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i urzędów ds. edukacji kraju związkowego Brandenburgia, mogą się razem uczyć, w mieszanych klasach. Każdego roku do frankfurckiej szkoły przyjmowanych jest 26 polskich uczniów, którzy tam też zdają maturę. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2017 roku.

 

Mariusz Konopka, absolwent Szkoły Filmowej we Wrocławiu, autor zdjęć do wielu filmów. Doświadczenie zdobywał na planach filmów, m.in.: „Jasminum” Jana Jakuba Kolskiego, „Fundacji” Filipa Bajona, „Sali samobójców” Jana Kamasy. Twórca znany w Polsce i zagranicą. W 2000 roku założył telewizję Horyzont TV Słubice, której działalność wyszła daleko poza ramy telewizji lokalnej. Rok później stworzył m.in. portal muzyczny Nyska TV i Metropolska TV w Berlinie. Producent filmów fabularnych, dokumentalnych i reklamowych emitowanych m.in. w Canal+ czy Planet+. Zdobywca prestiżowych nagród, m.in. na Solanin Film Festiwal (nagroda główna dla filmu „ Pani Weronika i jej chłopcy”), Grand Prix i Nagroda Specjalna Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego „OKNO”  w Ełku, III miejsce na Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2014 roku.

 

Anna Panek-Kusz , absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Twórca i kurator słubickiej Galerii Okno, znanej w Polsce i wielu krajach Europy, która działa w oparciu o jej autorski program wystawienniczy oraz edukacyjny o charakterze transgranicznym. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu lokalnych, regionalnych i międzynarodowych przedsięwzięć, warsztatów, projektów artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz artystów, które promują Słubice. Jej rolę w kształtowaniu kultury na pograniczu polsko-niemieckim docenił m.in. Land Brandenburgia przyznając jej w 2014 roku Order Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia, jedno z najważniejszych odznaczeń niemieckich. Od 2010 roku współtworzy Międzynarodowy Festiwal Nowej Sztuki  lAbiRynT, odbywający się w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. W 2013 roku festiwal został nominowany do ścisłej dziesiątki najlepszych wydarzeń kulturalnych województwa lubuskiego w plebiscycie „Ale sztuka”. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymała w 2014 roku.

 

Marcin Przemysław Lewandowski, lekkoatleta specjalizujący się w biegach średnich, brązowy medalista mistrzostw świata z katarskiej Dohy na dystansie 1500 m. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2008roku.

 

prof. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Tytuł Ambasadora Słubic otrzymał w 2009 roku.

 


Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

Informujemy, że w wydziale USCiSO obowiązuje system kolejkowy. Bilety można pobrać bezpośrednio w biletomacie w poniedziałki,wtorki,czwartki i piątki w godz. 8:00-13:00 oraz w środę10:00-15:00 do ich wyczerpania, lub po uprzedniej rezerwacji wizyty przez stronę: https://bezkolejki.eu/umslubice
Więcej informacji w tym artykule.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ