• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Słubice

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, służącymi ustaleniu przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określeniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, kształtującymi wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Poniżej przedstawiono wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących obecnie na terenie Gminy Słubice, a także wersje cyfrowe przedmiotowych dokumentów (numer w tabeli odpowiada numerom poszczególnych folderów). Informuję ponadto, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wersji elektronicznej sporządzane były od 2005 r. W związku z tym, wcześniejsze dokumenty dostępne są w formie skanów, co znacznie obniża ich jakość. W razie problemów z odczytaniem ustaleń, proszę o kontakt pod nr 95-737-2059.

Zapraszamy do odwiedzenia poniższej strony:

 

 

 

 

  Mapa Gminy – Informacja Przestrzenna

 

 

 

 

 

Tab. Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (symbole omówione są na końcu tabeli):

Lp

Nazwa planu

Nr Uchwały

Główna funkcja*

Pow.

[ha]

1.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XXVII/237/97 z dnia 28.02.1997 r.

N

1,8

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północnego” w Słubicach

Uchwała Nr XLI/258/97 z dnia 23.05.1997 r.

MN, MW, U

46,0

3

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, dla potrzeb K-SSSE (uwaga: dokument zmieniany w kolejnych latach)

Uchwała Nr LVI/358/98 z dnia 18.06.1998 r.

P

136,0

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w Słubicach

Uchwała Nr III/24/98 z dnia 22.12.1998 r.

zmieniona

Uchwałą NR XXIV/236/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 24 września 2020 r. (poz. 49)

MN

100,9

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej z urządzeniami infrastruktury technicznej i usługami towarzyszącymi w Kunowicach, Gmina Słubice

Uchwała Nr V/63/99 z dnia 25.03.1999 r.

MN

26,7

6.

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XIV/146/2000 z dnia 27.01.2000 r.

MN, U

12,6

7.

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Uchwała Nr XIV/147/2000 z dnia 27.01.2000 r.

Z

196,7

8.

Zmiana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXI/208/2000 z dnia 24.08.2000 r.

N

11,8

9.

Zmiana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia

Uchwała Nr XXI/207/2000 z dnia 24.08.2000 r.

N

15,8

10.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice,

Uchwała Nr XXVI/258/2001 z dnia 22.02.2001 r.

MN

51

11.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „centrum Miasta Słubice” (uwaga: dokument zmieniany w kolejnych latach)

Uchwała Nr XXVII/265/2001 z dnia 29.03.2001 r.

MW, U

56

12.

Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXVIII/271/01 z dnia 26.04.2001r.

N

18,8

13.

Zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia

Uchwała Nr XXVIII/270/01 z dnia 26.04.2001 r.

N

35,8

14.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (część dz. o nr ewid. 374).

Uchwała Nr XXXIX/358/02 z dnia 23.05.2002 r.

N

0,02

15.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (obejmująca tereny przyległe do ulic Mieszka I
i Konstytucji 3-go Maja w Słubicach)

Uchwała Nr XLI/375/02 z dnia 29.08.2002 r.

MN

1,7

16.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, w zakresie działki o nr ewid. 199/4 obręb Nowy Lubusz

Uchwała Nr VIII/83/03 z dnia 24.06.2003 r.

MU, UA

2,5

17.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w Słubicach (ul. Sportowa i ul. Obozowa)

Uchwała Nr X/99/03 z dnia 27.08.2003 r.

MN

0,3

18.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko (działki 102 i 103 obręb Świecko).

Uchwała Nr X/100/03 z dnia 27.08.2003 r.

U

0,6

19.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko dla terenu położonego w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej”

Uchwała Nr IV/42/03 z dnia 07.02. 2003 r.

MN

6,0

20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kunowicach, Gmina Słubice

Uchwała Nr X/98/03 z dnia 27.08.2003 r.

MN

5,6

21.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice, obręb Świecko, dla terenu inwestycyjnego przy terminalu

Uchwała Nr XXVII/266/05 z dnia 22.02.2005 r.

P

152,8

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kunowice, Gmina Słubice

Uchwała Nr XLV/441/06 z dnia 30.06.2006 r.

MN

7,9

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  w obrębie Stare Biskupice,

Uchwała Nr XLV/440/06 z dnia 30.06.2006 r.

MN

28,2

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice w obrębie miejscowości Golice i Lisów

Uchwała Nr V/40/07 z dnia 28.03.2007 r.

N

409,2

25.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice, dla terenu w Słubicach w obrębie ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej

Uchwała Nr XI/83/07 z dnia 26.09.2007 r.

U

0,1

26.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice (uwaga – dokument zmieniony, zmiana pod pozycją 35 !!!)

Uchwała Nr XXIV/218/08 z dnia 27.08.2008 r.

MN, MA

179,8

27.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Transportowa”, Gmina Słubice

Uchwała Nr XXIV/217/08 z dnia 27.08.2008 r.

P, U

25,5

28.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Transportowej i K-SSSE w Słubicach

Uchwała Nr XLV/219/08 z dnia 27.08.2008 r.

P, U

26,8

29.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Słubicach pomiędzy ul. Nocznickiego, Drzymały i ul. Konstytucji 3-go Maja

Uchwała Nr XXXI/293/09 z dnia 12.02.2009 r.

MN

61,60

30.

Zmiana do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko dla terenu w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej,

Uchwała Nr XLI//398/09 z dnia 26.11.2009 r.

U, MN

0,3

31.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XLI/397/09 z dnia 26 listopada 2009 r.

P

14,0

32.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo – wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice

Uchwała Nr XLV/440/10 z dnia 25 lutego 2010 r.

N

59

33.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wałów przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku

Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 30/06/2011 r.

NWP

50

34.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 31 maja 2012 r.

P

1,1

35.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice

Uchwała Nr XXXII/248/2012 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 25 października 2012 r.

MN

180

36.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice

Uchwała Nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 czerwca 2014 r.

 UT, ZP  8,3
37.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach,

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Uchwała Nr LIV/433/2014 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 12 czerwca 2014 r.

Wyrok sygn. Akt. II SA/GO 218/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.

 U / MW  0,05
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Jedności Robotniczej

Uchwała Nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 czerwca 2016 r.

U / MW 0,24
 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 21 czerwca 2016 r.

 P / U 18,3
 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Daszyńskiego

Uchwała Nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

  U / MW 0,52
41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/Chopina

Uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 marca 2017 r.

 U / MW

0,18

42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Słubicach

Uchwała nr XXXVI/296/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017r.

 MW, UK 0,54
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Słubice w miejscowości Kunice

Uchwała nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017 r.

MN

0,79

44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Słubicach przy ul. 1 Maja

Uchwała nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017r.

MN 0,24

45.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część działek o nr ewid. 66/7 oraz 474/3 w Drzecinie

Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 września 2017r.

US

0,68

46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice, gmina Słubice

Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019r.

KOW 0,06
47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29.08.2019 r.

P,U ok. 23,9 ha
48.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.Wawrzyniaka w Słubicach.

UCHWAŁA NR XXII/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.

MW/U ok. 0,01 ha
49.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
“Zielone Wzgórza” w Słubicach

UCHWAŁA NR XXIV/236/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 24 września 2020 r.

MN, U 100,9 ha
50.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta
Słubice dla terenu przy ul. Kościuszki

UCHWAŁA NR XXXI/323/2021
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 25 marca 2021 r.

UC, U, MW

2,7 ha

51.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Słubice

UCHWAŁA NR XL/436/2021
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 23 grudnia 2021 r.

UO, U

 

52.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice

UCHWAŁA NR XLIII/486/2022
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

MN, RM, U, P

 

53.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Kunowice

UCHWAŁA NR XLV/517/2022 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 23 czerwca 2022 r.

R, ZL, KOW

 

54.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wschodniej części Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

UCHWAŁA NR LIV/635/2023 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 30 marca 2023 r.

P, U, KDW

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów Urzędu Miejskiego w Słubicach.
MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MA – tereny zabudowy agroturystycznej

MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

RM – teren zabudowy zagrodowej

UA – tereny usługowo – administracyjne

U – tereny usług

UC – tereny usług – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2

UT – teren usług turystyki

US – teren usług sportu i rekreacji

UO – teren usług oświaty

UK – teren usług kultu religijnego

P – tereny przemysłowe

Z – tereny zieleni

ZP – teren zieleni urządzonej

N – tereny rozwoju infrastruktury

NWP – tereny wałów przeciwpowodziowych

KOW – teren obsługi komunikacji

R – tereny rolnicze

ZL – tereny leśne

 

Załączniki do pobrania:

Załączniki

UCHWAŁA NR XXII-200-2020-ul. Wawrzyniaka
879.38 KB
UCHWAŁA NR XXIV-236-2020-zmiana Zielone Wzgórza
430.14 KB
UCHWAŁA NR XXXI-323-2021-ul. Kościuszki
16.89 MB

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

Informujemy, że w wydziale USCiSO obowiązuje system kolejkowy. Bilety można pobrać bezpośrednio w biletomacie w poniedziałki,wtorki,czwartki i piątki w godz. 8:00-13:00 oraz w środę10:00-15:00 do ich wyczerpania, lub po uprzedniej rezerwacji wizyty przez stronę: https://bezkolejki.eu/umslubice
Więcej informacji w tym artykule.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ