• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej
Gmina

Dwumiasto przyjazne dla klimatu

23 maja 2023r.

Słubice i Frankfurt nad Odrą wraz z partnerami wspólnie realizuje projekt „Common Ground” finansowany ze środków fundacji im. Roberta Boscha.

Główne założenia w projekcie opierają się na partycypacji społecznej i dotyczą m.in. wizji transgranicznego, atrakcyjnego centrum miasta przyjaznego dla klimatu.
Temat spotyka się z szeroką akceptacją mieszkańców i towarzyszą mu konkretne działania. Jednym z takich działań był wyjazd studyjny do miasta dobrych praktyk w Polsce w zakresie udziału społeczeństwa na rzecz śródmieścia przyjaznego dla klimatu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zmiany i osiągnięcia partnerzy odwiedzili Bydgoszcz. W ostatniej dekadzie, miasto bez wątpienia stanowi jeden z przykładów dynamicznego rozwoju przy jednoczesnej dbałości o środowisko i partycypację społeczną. Trzydniowa wizyta pozwoliła na spotkania i czerpanie z doświadczeń zarówno władz miasta jak i ich jednostek organizacyjnych czy społecznych organizacji funkcjonujących na terenie miasta. Namacalne przykłady jak rewitalizacja Starego Fordonu (dawniej osobna miejscowość- dziś jedna z dzielnic Bydgoszczy). Dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia „Miłośnicy Starego Fordonu udało się” rozpocząć kilkuletni proces rewitalizacji zdegradowanego społecznie i infrastrukturalnie obszaru. Dzielnica znów zaczęła być atrakcyjna zarówno dla samych mieszkańców jak i turystów. Dzięki partycypacji społecznej włodarze przebudowali zgodnie z wolą mieszkańców plac- wrysowując w niego jedną z największych fontann w Polsce a wiślane nabrzeże staje się powoli miejscem łączącym mieszkańca z wodą. Pojawiły się miejsca do cumowania i wodowania łodzi a także zielony skwer. Najważniejszym aspektem tych przemian i inwestycji jest społeczna rola mieszkańców i ich udział we współdecydowaniu o zakresie i celach tych zmian. Podobnie przebiegała rewitalizacja Wyspy Młyńskiej- kiedyś zakrzaczonej i zdewastowanej wyspy przez którą strach był chodzić wieczorową porą. Dziś miejsce tętniące życiem kulturalnym dzięki ogromnej zielonej przestrzeni bogatej w alejki i miejsca koncertowe czy zrewitalizowane ośrodki takie jak Młyny Rothera pełniąca funkcję kulturową i edukacyjną (Muzeum ze stałą i zmiennymi wystawami). Podobnie jak przy rewitalizacji Starego Fordonu również przy zmianach na wyspie Młyńskiej ogromna rolę odegrały rozmowy ze społeczeństwem. Rewitalizowane obszary są odzwierciedleniem wizji mieszkańców. To oni kreują kluczowe zmiany infrastrukturalne w miejscu w którym żyją.

Nasi przewodnicy (zarówno pracownicy administracji jak i przedstawiciele stowarzyszeń) zgodnie twierdzą że ta współpraca nie zawsze jest lekka. Różnica zdań, odmienność oczekiwań i mnogość osób zainteresowanych nie przyspieszają procesu… Jednak efekty końcowe zadowalają większość co sprawia że wspólne podejmowanie tematu z mieszkańcami na stałe wpisało się w administracyjne procedury miasta.

Geograficzne uwarunkowania Słubic i Frankfurtu to jeden z elementów znajdujący swoje odzwierciedlenie w krajobrazie Bydgoszczy. Działania w procesie dostosowywania infrastruktury miejskiej do zmian klimatycznych, nowe formy terenów zielonych, partycypacja społeczna – to doświadczenia, które stanowią inspirację do podejmowanych przedsięwzięć w naszym Dwumieście. Za nami już druga edycja Pikniku Obywatelskiego. Dobry odbiór społeczny i chęć uczestniczenia naszych mieszkańców w podobnych procesach pozwala sądzić że i partycypacja społeczna w naszym Dwumieście to kolejny krok na najbliższe lata.