• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej
Aktualności
Pokaż kategorie
Przedszkole realizowane w ramach projektu „Edukacja bez Granic”
8 listopada 2014r.

Zakończony został I etap realizacji projektu budowy przedszkola 7-o oddziałowego ul. Narutowicza w Słubicach obejmujący główny obiekt przedszkola wraz z infrastrukturą. W dniu 17 marca 2014 roku komisja odbiorowa powołana przez Burmistrza Słubic odebrała obiekt od firmy realizującej przedszkole tj. Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie Wartość kontraktu zgodnie z umową 5.399.350,48 zł z czego 85% sfinansowane jest z środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Dobiegają końca roboty obejmujące II etap zagospodarowanie terenu […]

Zaawansowanie robót na budowie przedszkola
8 listopada 2014r.

REALIZACJA OBIEKTÓW W RAMACH PROJEKTU PN” EDUKACJA BEZ GRANIC – STWORZENIE POLSKO – NIEMIECKIEGO SYSTEMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” WESZŁA W FAZĘ ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Budowa obiektu przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach znajduje się aktualnie w fazie robót wykończeniowych Obiekt zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wykonawcą został przygotowany do prowadzenia robót wewnętrznych wykończeniowych w okresie zimowym – do obiektu została doprowadzona energia cieplna z miejskiego systemu grzewczego. Zakres aktualnie prowadzonych robót obejmuje: – wykonanie okładzin ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi […]

Zaawansowanie robót na budowie przedszkola
8 listopada 2013r.

Dobiega końca wykonanie tzw. „stanu surowego” obiektu przedszkola przy ulicy Narutowicza. Dobiega końca wykonanie tzw. „stanu surowego” obiektu przedszkola przy ulicy Narutowicza w Słubicach, stan zaawansowania robót na obiekcie potwierdza wykonanie zakładanego na koniec czerwca 2013 roku planu przerobu w robotach budowlano-montażowych. Zakres robót wykonanych obejmuje: – w całości wykonano roboty ziemne, fundamentowe, roboty izolacyjne – zakończono realizację ścian zewnętrznych oraz ścian działowych obiektu – prowadzone są roboty związane z więźbą dachową, gdzie elementy konstrukcyjne dachu wykonano w całości, aktualnie […]

Postępy na budowie przedszkola.
8 listopada 2013r.

Na budowie przedszkola wykonywane są roboty murowe ścian części parterowej obiektu. Wykonawca przedszkola dobrze wykorzystał okres zimowy. Na obiekcie prowadzone są roboty murowe ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonana została część elementów konstrukcyjnych nadproża i podciągi w części parterowej budynku. Stan zaawansowania robót murowych na dzień 1.03.2013 roku około 75% całego elementu. Zgodnie z harmonogramem zakończenie robót murowych ścian konstrukcyjnych planowane jest na 31.03.2013 roku. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do prac związanych z wykonaniem dachu obiektu. W pierwszym półroczu harmonogram […]

Roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.
8 listopada 2012r.

Na budowie przedszkola przy ul. Narutowicza w Słubicach dobiegły końca prace związane z wykonaniem fundamentów.  W ramach w/w prac wykonano: – roboty ziemne, przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie fundamentowania specjalnego – fundamenty specjalne głębokie w postaci kolumn przemieszczeniowych zbrojonych typu SDCØ400 w systemie Kellera w ilości 158 sztuk – płytę żelbetową rusztu fundamentowego o grubości 25 cm wraz z wypełnieniem – instalacje podposadzkową kanalizacji sanitarnej w części fundamentowej obiektu Roboty zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji przewidzianym na rok […]

Budowa przedszkola
8 listopada 2012r.

Dobiegł końca okres przygotowawczy i organizacyjny placu budowy obiektu przedszkola, wykonano przyłącza wodociągowe i elektroenergetyczne dla potrzeb placu budowy, dokonano niwelacji terenu polegającej na zdjęciu warstwy humusu i przygotowaniu stabilnego poziomu roboczego umożliwiającego pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w tym wjazd palownicy dla wykonania fundamentów specjalnych w postaci kolumn betonowych przemieszczeniowych SDC Ø 400 mm. W dniu 11.10.2012 r. rozpoczęte zostały prace budowlane fundamentowe polegające na w wierceniu w grunt 158 sztuk kolumn typu SDC Ø 400 mm betonowych zbrojonych. Łączna […]

Słubice - bez granic
8 listopada 2012r.

W dniu 24 sierpnia 2012 r. został przekazany plac budowy pod wykonanie robót budowlano montażowych obiektu przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach. Zadanie realizowane jest w ramach projektu ”Edukacja bez granic- stworzenie polsko-niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą” Wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie. Wartość kontraktu wynosi: 5 399 350,48 zł 85% wartości kontraktu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo […]

Informacja o podpisaniu umowy
8 listopada 2012r.

PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA Z WYKONAWCĄ PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS UL. NARUTOWICZA W SŁUBICACH W dniu 17 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach została podpisana z Przedsiębiorstwem Budowlanym MHM PAECH Spółka z o.o. z siedzibą w Międzychodzie umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn” Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Narutowicza w Słubicach. W/w firma wybrana została w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Ze strony Gminy Słubice umowę podpisał: Burmistrz […]