• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej

Transport drogowy

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.
PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument

Załączniki

KARTA USŁUG KU/WA/6 Licencja / zmiana licencji / dostosowanie licencji/ wydanie wypisu do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
118.22 KB
Wniosek o udzielenie licencji / zmianę licencji / dostosowanie licencji / wydanie wypisu do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
125.04 KB
Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
98.08 KB
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
127.49 KB
Wykaz pojazdów
117.48 KB
KARTA USŁUG KU/WA/7 – Zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego osób
114.56 KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób
146.04 KB
Załącznik nr 1 – proponowany rozkład jazdy
14.08 KB
Instrukcja wypełnienia załącznika nr 1 – proponowanego rozkładu jazdy
204.75 KB
KARTA USŁUG KU/WA/8 – Wydanie decyzji o wygaśnięciu licencji / Zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
111.19 KB
Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji / zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
124.31 KB
KARTA USŁUG KU/WA/9 – Zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką
128.00 KB
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką
136.17 KB
KARTA USŁUG KU/WA/14 – Zmiana zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób
130.26 KB
Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób
139.90 KB

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

Informujemy, że w wydziale USCiSO obowiązuje system kolejkowy. Bilety można pobrać bezpośrednio w biletomacie w poniedziałki,wtorki,czwartki i piątki w godz. 8:00-13:00 oraz w środę10:00-15:00 do ich wyczerpania, lub po uprzedniej rezerwacji wizyty przez stronę: https://bezkolejki.eu/umslubice
Więcej informacji w tym artykule.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ