• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej

Opłata za gospodarowanie odpadami

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. nie uległy zmianie w stosunku do roku 2022.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy będzie ponoszona:

28 zł od jednego gospodarstwa domowego ,liczącego 1 osobę,
59 zł od jednego gospodarstwa domowego, liczącego 2 osoby,
105 zł od jednego gospodarstwa domowego, liczącego powyżej 2 osób.

W przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w/w stawka zostanie dwukrotnie podwyższona.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadający przydomowy kompostownik oraz kompostujący bioodpady, będą zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego. Częściowe zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości którzy złożą deklarację, w której będzie informacja o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

1) 11 zł za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 litrów,

2) 21 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów,

3) 39 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów,

4) 112 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów,

5) 531 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 litrów.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustalono podwyższoną stawkę opłaty, stanowiącą dwukrotność stawki podstawowej.

Opłatę należy uiszczać w okresach miesięcznych z góry, bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Załączniki

DEKLARACJA DO-1_2022
176.34 KB
ZALACZNIK DO-Z1 - nieruchomosci_2022
153.14 KB
ZALACZNIK DO-Z2 - wspolwlasciciele_2022
139.07 KB
ZALACZNIK DO-Z3-lokale_2022
90.93 KB
UCHWAŁA NR XXXVIII/392/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
2.12 MB
UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
2.11 MB
UCHWAŁA NR XXXVIII/394/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
2.12 MB
UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
2.11 MB
UCHWAŁA NR XXXVIII/396/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
2.10 MB
UCHWAŁA NR XXXIX/408/2021 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
2.88 MB

Akademicka 1
69-100 Słubice

tel: 95 737 20 00

fax: 95 758 28 80
email: slubice@slubice.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Przyjęcia interesantów:

mieszkańcy przyjmowani i obsługiwani są w poniedziałki wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 8:00 – 14.00
w środy w godzinach: 10.00 – 16.00.

Informujemy, że w wydziale USCiSO obowiązuje system kolejkowy. Bilety można pobrać bezpośrednio w biletomacie w poniedziałki,wtorki,czwartki i piątki w godz. 8:00-13:00 oraz w środę10:00-15:00 do ich wyczerpania, lub po uprzedniej rezerwacji wizyty przez stronę: https://bezkolejki.eu/umslubice
Więcej informacji w tym artykule.

>Klauzule informacyjne RODO<

>Deklaracja dostępności<

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Pełna lista telefonów i adresów e-mail z podziałem na poszczególne wydziały i biura urzędu znajduje się w strukturze urzędu.
NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych danych w celu otrzymywania powiadomień

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ