• Sobótka - plakat Gmina
  Zapraszamy na Sobótkę – festyn z okazji Nocy Świętojańskiej
  Czytaj więcej
 • Za nami kolorowy Dzień Dziecka Dzieci
  Za nami kolorowy Dzień Dziecka w Słubicach (zdjęcia)
  Czytaj więcej
 • Gmina
  Prof. Krzysztof Ruchniewicz odebrał 22. Nagrodę Viadriny
  Czytaj więcej
 • Inwestycje w gminie Gmina
  W gminie inwestycja goni inwestycję
  Czytaj więcej
Gmina

Kwalifikacja wojskowa 2023 – powołania, potrzebne dokumenty, terminy, możliwe kary

16 maja 2023r.

Od 2 do 7 czerwca (mężczyźni) oraz 19 czerwca (kobiety), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa.

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 mające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszystkie osoby, które dostały imienne wezwanie po raz pierwszy, powinny zabrać ze sobą następujące dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość,

– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (art. 71 ust. 2 pkt 1 lit. l i m ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny).

Terminy kwalifikacji wojskowej:

– 02.06–07.06.2023 r. – mężczyźni,

– 19.06.2023 r. – kobiety.

Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (budynek byłego internatu), ul. Niepodległości 23, 69-100 Słubice.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia jej do przybycia na komisję lekarską, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie jej przez policję do kwalifikacji wojskowej (art. 59 ust. 8 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu, nieprzedstawienie nakazanych dokumentów oraz odmowa poddania się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny).

Zdjęcie: 1. Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego